Organisatie

Betrokken bewoners en bedrijfsleven


De Stichting Activiteiten Dichterswijk is een stichting die werkt aan algemeen, maatschappelijk en economisch belang voor de Dichterswijk te Utrecht. Wij zijn trekkingsgerechtigde voor het Ondernemersfonds in gebied 13 en werken onder meer aan het Festival Dichterswijk.

 

Wij hebben m.b.t. het festival als doelstelling de realisatie van een terugkerend evenement in de Dichterswijk. Een bij de wijk passend evenement bevorderd de cohesie van de aanwezige bewoners en bedrijfsleven. Het stimuleert maatschappij en economie in termen van ontwikkeling, ontplooiing en verstrooiing. Het is een festival voor en door de Dichterswijk waarbij ook de aanpalende wijken uitgenodigd worden om te komen kennismaken met de Dichterswijk, haar bewoners en haar kenmerken.

 

 

De stichting  vormt een afspiegeling van betrokken stakeholders uit de Dichterswijk. 

Het KVK nummer van de stichting is 68754043 te Utrecht . 

 

 

 

Hieronder het bestuur:                                                                  

Maurice Bongers

Voorzitter

Soebhas Jagroep

Penningmeester

Jarrel Beets

Secretaris

 

 

 

 

 

 

 

Advies Commissie :

Margriet Kouwenhoven

OBS Kleine Dichter

Rene Veenhuizen

Haven Vereniging

Robbert Herben

Horeca